Juryrapport Brusseprijs over De bekentenis

De bekentenis
De jury van de Brusseprijs beoordeelde De bekentenis. Hoe de handel in derivaten Vestia aan de afgrond bracht van Tjerk Gualthérie van Weezel met het onderstaande rapport.

In De bekentenis schetst Volkskrant-journalist Tjerk Gualthérie van Weezel de opkomst en ondergang van Arjan Greeven, die als bemiddelaar tussen woningbouwcorporaties en internationale zakenbanken handelde in derivaten. Toen de derivatenhandel woningbouwcorporatie Vestia bijna aan de afgrond bracht, besloot Greeven zijn verhaal op te biechten en werd hij van steenrijke, corrupte bemiddelaar een straatarme – en door justitie vervolgde - klokkenluider. De handel in derivaten is bijzonder complex en voor een leek nauwelijks te begrijpen. Toch weet Tjerk Gualthérie van Weezel de wereld van Arjan Greeven ook voor financiële analfabeten volstrekt toegankelijk te maken. Sterker: zijn boek leest als een detective en is een ware page-turner geworden. Gualthérie van Weezel weet de Werdegang van zijn hoofdpersoon zo´ beeldend te beschrijven, dat de lezer het drama als in een film voor zich ziet. Een documentaire film dan wel – waarin elk detail dubbel lijkt te zijn gecheckt. De auteur vergeet daarbij geen moment dat Arjan Greeven zowel schurk als held is. Zijn benadering is even nuchter als kritisch, maar niet gespeend van mededogen. Bijzonder knap is hoe Gualthérie van Weezel de Vestia-affaire plaatst binnen de mores van de internationale bankenwereld, waarin zelfverrijking de norm is en Greeven een pion blijkt in een veel groter en vuil spel.