Discussietips bij Kurt Palka - De pianobouwer

Discussietips bij Kurt Palka - De pianobouwer

De pianobouwer is een must-read voor fans van De oorlogsbruid, Tatiana de Rosnay’s Haar naam was Sarah en van De Wertheims. Palka mengt op weergaloze wijze de grote thema’s van liefde, verraad, trouw, jaloezie en wraak met een schitterend vrouwenleven, zodat je diep onder de indruk achterblijft.


 Bespreek het boek aan de hand van de leesclubvragen.


 1. Wanneer Helene aankomt in Saint Homais is een van de eerste vragen die priester William haar stelt: ‘Mevrouw Giroux, is er misschien nog iets dat ik over u moet weten voordat we echt met elkaar in zee gaan? Iets wat u zou kunnen verhinderen een actieve rol te spelen in onze kerk? (p.12) Waarom vraagt hij dit aan haar, denk je?

 2. Wat zijn de reacties van de dorpsgenoten wanneer ze horen dat Helene beschuldigd wordt van moord? Waarom reageren ze zo uiteenlopend? Snap je de reacties?

 3. Denk je dat Helene ooit echt helderheid of een ontknoping krijgt van wat er precies gebeurd is? Heeft ze een nieuw begin gemaakt? Is het mogelijk om een geschiedenis als die van haar achter je te laten?

 4. Nathan wil Helene betrekken bij zijn zaken omdat ‘een man die een vrouw zoals zij bij zich heeft vertrouwen wekt. De mensen vertrouwen haar, wat afstraalt op hem.’ Waarom gaat Helene nu wel op zijn verzoek in? Vind je dat ze haar normen/waarden loslaat wanneer ze besluit met hem samen te werken? Waarom wel/niet?

 5. Helene leert al snel het belang van ‘die eerste paar tonen’ in muziek en het belang van een goede eerste indruk in zaken en in het algemeen. Hoe komt dat terug? Kan ze hieraan vasthouden gedurende haar leven? Hoe past ze dit precies toe in haar dagelijks leven?

 6. Helene en Nathan beginnen met een klus in Quebec. Ze willen een traditioneel masker kopen. Bespreek hoe Nathan transformeert in zaken. Hoe precies? Kan dit ook anders? Wat vind je er zelf van?

 7. Leert Helene net zo doortrapt te zijn?

 8. Wat voor effect heeft de oorlog op de personages en hoe ze zich gedragen tegenover elkaar?

 9. Helene legt een verband tussen de Nathan die ooit bij haar moeder binnenkwam met een grote order en de Nathan met wie ze nu nauw samenwerkt. De overeenkomst tussen de twee situaties ontgaat haar niet: allebei hadden ze te maken met de ‘helende kracht van geld’. In hoeverre gaat deze vergelijking op? In hoeverre zijn zij en Nathan bevriend geraakt? Is er zelfs sprake van liefde denk je? Hoe verandert de relatie precies en waardoor? Denk je dat hij werkelijk van haar hield? Waarom heeft hij haar opgelicht?

 10. Waarom laat Helene de sleehonden gaan na het ongeluk van Nathan?

 11. Begrijp je waarom Helene gedaan heeft wat ze deed? En begrijp je het oordeel van de rechter in deze zaak?

 12. Vind je Helene een slachtoffer of een dader?

 13. Vind je Helene sterk en onafhankelijk, bepaalt ze zelf de koers van haar leven of is ze simpelweg een slachtoffer van de omstandigheden en probeert ze maar het beste van haar lot te maken?

 14. Wat is de rol van eer en plicht in het verhaal? En wat heeft dit voor invloed op de keuzes van de personages?