Leesclubvragen bij Hanya Yanagihara – Een klein leven

Een klein leven is een boek voor discussie. Iedereen die het leest heeft er een mening over. Sterk voor of tegen, maar het laat je in ieder geval nooit koud. Je kunt je helemaal verliezen in het leven van de vier mannen, maar misschien ben jij een van de lezers die vooral smullen van de details en verwijzingen in het boek. Hieronder proberen we een handreiking te geven voor de verschillende manieren van lezen. Pik er vooral een paar uit die jouw specifieke interesse wekken. Veel lees- en discussieplezier!


Iedereen valt stil na het lezen van Een klein leven. Wil je je ervaringen delen? Je bent niet de enige!
Bespreek het boek aan de hand van de leeslubvragen.


Het verhaal

1. Waarom denk je dat de auteur deze titel heeft gekozen? Vind je Een klein leven een goede vertaling van A Little Life?

2. Meerdere recensenten hebben opgemerkt dat het net een sprookje is. Kun je een paar elementen in het boek aanwijzen die je hieraan doen denken? Wat zou de functie ervan zijn en welk effect hebben deze sprookjesachtige elementen op jou?

3. Kun je inschatten in welke tijd het boek zich ongeveer afspeelt? Welke elementen geven daar aanwijzingen over, en waarom zijn er maar zo weinig aanwijzingen?

4. Er wordt regelmatig in de roman van perspectief gewisseld. Wat zijn de gevolgen daarvan voor de lezer? Welk perspectief spreekt jou het meest aan en waarom?

5. In het boek wordt herhaaldelijk gewezen op de lage status die vriendschappen in de westerse samenleving hebben in vergelijking tot liefdesrelaties. Op welke manier komt dit in de relatie tussen Jude en Willem naar voren? Welke vormen van liefde en vriendschap komen er voor in de roman?

6. In het begin van het boek wordt verteld over de eerste zoon van Harold, Jacob. Hoe verhoudt deze geschiedenis zich tot de latere vader-zoonrelatie tussen Harold en Jude?

7. Jude is in het algemeen nogal terughoudend in zijn gedrag tegenover Harold, maar twee keer verliest hij zijn zelfbeheersing. Welke momenten zijn dat, en wat zeggen die momenten over de ontwikkeling die Jude doormaakt?

8. De relatie tussen Jude en JB heeft verschillende, strijdige kanten. Wat is volgens jou de rol van JB in het verhaal over de vriendengroep? Welke ontwikkeling maakt hij door?

9. Willem wordt afgeschilderd als een held en als de beste vriend die Jude zich maar kan wensen. Heb je als lezer toch het gevoel dat Willem een mens van vlees en bloed is, en zo ja, in welke passages of bij welke gebeurtenissen ervoer je dat het meest?

10. De beschrijvingen van Judes aandoeningen (wonden, zweren) zijn nogal expliciet. Waarom zou de auteur daarvoor hebben gekozen? En wat vind je van die keuze?

11. p. 102 Waarom is de scène op het dak zo belangrijk voor het boek? Wat zegt dit over de vrienden, vriendschap en over Jude?

12. p. 119 Waarom is Jude een postman?

13. p. 121 Boys in the Hood. Blijft dit de hele roman zo? Welk verband heeft het met de solo-expositie ‘The Boys’ (p. 214)

14. p. 264 Jude legt Felix Vriendschap uit: ‘Zij maakten me, en maken me nog steeds, tot een beter iemand dan ik echt ben.’ Klopt dit? Hoe zie jij dit en wat is jouw definitie van vriendschap?

15. Waarom zou het laatste deel van het boek Lispenard Street geschreven zijn als een brief van Harold aan Willem?

16. Vind je dat hierin een ander beeld wordt gegeven van Jude? Beter of slechter?

17. Zou je het boek aanraden? Waarom wel/niet?

18. Heeft het boek impact gehad op de manier waarop je naar de wereld en de mensen om je heen kijkt?


Reacties in de pers / verdieping

1. Volgens Rob van Essen van nrc.next telt het boek geen bladzijde te veel. Ben je het met hem eens?

2. Volgens Auke Hulst in NRC Handelsblad laat goede literatuur ons pijn voelen. Toch zit er ook veel hoop en leesplezier in deze roman. Boekhandel Westerhof te Zwolle vindt het ‘zo hoopvol en liefdevol dat het onmogelijk was aan de kant te leggen.’ 
Wat waren voor jou de memorabele momenten?

3. Lot Douze van Boekhandel Over het Water te Amsterdam vindt het een romantisch boek over de liefde dat korte metten maakt met de romantische liefde. Wat bedoelt ze daarmee, denk je?

4. Nina Polak noemt in De Groene Amsterdammer Een klein leven: ‘esthetisch, emotioneel, impliciet extreem maatschappelijk: het is een verwarrende, fascinerende leeservaring, ook op niveaus waarvan je niet eens wist dat ze bestonden.’ Had jij een soortgelijke leeservaring?

5. Voor diegenen die ook Hanya’s Notities uit de jungle hebben gelezen, haar debuut over de in opspraak geraakte Nobelprijswinnaar Gajdusek. Zie je overeenkomsten? En wat zijn de grootste verschillen volgens jou?