BLADER DOOR ONZE GENRES
OVER | BOEKEN

Jabik Veenbaas

Jabik Veenbaas (1959) is dichter, filosoof en vertaler. Er verschenen tot nog toe zes dichtbundels van zijn hand en hij publiceerde poëzie in onder meer Het liegend konijn, de Poëziekrant, De Tweede Ronde, De Brakke Hond en Ballustrada. Zijn boek De Verlichting als kraamkamer stond op de shortlist voor de Socrates Wisselbeker 2014.

'Veenbaas is een belangrijk dichter.' Piet Gerbrandy over Darwinistische weemoed

'Jabik Veenbaas' poëzie is beeldrijk zonder overdadig te zijn, fantasievol zonder op hol te slaan, lyrisch zonder uit de bocht te vliegen.' Willem Thies over De zon, het smalle bed, mijn lichaam

'Dit is beklijvende, ontroerende poëzie.' Bert Bevers over Om de zee te bevaren