Dominika Minarovic

Dominika Minarovic

Dominika Minarovic en elsie Rutterford richtten samen Clean Beauty Co op, een bedrijf dat ontstond vanuit de behoefte aan niet-giftige schoonheidsproducten die aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Ze wonen in Londen.