Philip Jenkins

Philip Jenkins

Philip Jenkins bezet als hoogleraar Geesteswetenschappen de Edwin Erle-leerstoel aan de Pennsylvania State University. Hij publiceerde eerder een groot aantal boeken, waaronder The Next Christendom en The New Faces of Christianity.

Uitgaven van Philip Jenkins

Philip Jenkins
Paperback